Expositie Stadsmuseum Woerden

Het gekozen pad.
Vilten wandkleed gemaakt voor de expositie In den Vreemde in Stadsmuseum Woerden, die nu te zien is t/m 10 januari. Het kleed verbeeldt de reis van Bonifatius naar Dokkum in Friesland, het pad dat hij koos. Met hierin elementen van het landschap toen met veen, boomwallen en kwelders.
www.stadmuseumwoerden.nl